Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület 

Egyesületünk 2000-ben alakult, alapító tagjaink Baranya megye polgármesterei, valamint azok a szakemberek, akik a területfejlesztés terén fejtik ki tevékenységüket. A szervezet részt vett a régió stratégiájának kialakításában, valamint PHARE programot valósított meg.

Jelenleg, miután elnyerte a Pécsi Kistérségi Helyi Vidékfejlesztési Iroda címet tovább folytatja szakmai munkáját a helyi vidékfejlesztés és közösségfejlesztés terén.

A Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatai

A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-ket a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.

A HVI-hálózat kialakításának menete

A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, a helyi vidékfejlesztési közösségek munkaszervezeteként szolgáló, az Irányító Hatóság (IH) által elismert szervezet.

A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elősegítésére hívta életre az FVM. A nyertes HVI vezetők számára 2007. május 16. és június 1. között megrendezett képzéssorozat célja volt, hogy az irodavezetők hitelesen, felkészülten szólíthassák meg a kistérség érintettjeit. A képzés lezárását követően az irodavezetők akkreditációs vizsgát tettek, 2007. júliusában pedig megkezdhetik munkájukat ? a vidéki közösségekkel együtt, a vidéki közösségekért.

A számos ágazatot felölelő, több szektort érintő integrált vidékfejlesztés, illetve az azt megtestesítő III-IV. tengely alapvető logikája a PPP (köz- és magánszféra együttműködése) erősítése és az állami/önkormányzati szervek túlsúlyának elkerülése mind a tervezésben, mind a közösségek tekintetében. Ezen elv megvalósulását tartotta szem előtt az IH a HVI-k kiválasztása esetében is, így alakult ki a következő megoszlás: egyesület 26%, többcélú társulás 23%, alapítvány 15%, gazdasági társaság 14%, közhasznú szervezet 12%, egyéni vállalkozó 0,5%, társulási szervezet 0,5%.

A HVI funkciója

 • Az FVM vidékfejlesztési ?lába? a kistérségekben: a kormányzati vidékpolitika hírnöke, a helyi kezdeményezések szócsöve.
 • Olyan modern szellemiségű, szolgáltatás-orientált, decentralizált szervezet, amely a kistérségi problémákat a helyi érdekeltek összefogásának útján képes megoldani, a helyi adottságokat pedig kiaknázni.
 • Nem hatóság, nem a bürokrácia bővülését eredményező szervezet, de bizonyos közfunkciókat ellátó közszolgáltató iroda.
 • A HVI-k szűken vett hatóköre a III-IV. tengelyek intézkedéseiben foglalt támogatásokra jogosult települések teljes területe, de az integrált vidékfejlesztési intézkedések tovagyűrűző hatásai útján az egész kistérség fejlődését szolgálják.
 • Elérhető, megbízható vidékfejlesztési információs csomópont a kistérségben.


A HVI feladatai 

 • Az alakuló LEADER Akciócsoportok létrejöttének motiválása, a szereplők ösztönzése, majd az ACS-ok regisztrálásában, valamint a LEADER Fejlesztési Stratégia elkészítésében való részvétel.
 • A LEADER-program által nem érintett térségekben Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) szervezése a kistérség állami és önkormányzati, civil, illetve vállalkozói szereplőinek ösztönzésével, bevonásával.
 • A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása.
 • Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára.
 • Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
 • A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása.
 • Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
 • 2008) Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében.
 • (2008) A III-IV. tengely intézkedései keretében benyújtott támogatási kérelmek beérkeztetése, befogadása.