Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

 

 

Hazánk a 2007-2013 as időszakban, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, ezen belül az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósítására összesen mintegy 8000 milliárd forintnyi fejlesztési forrást használhat fel, mely döntően segíti a vidék felzárkózását. Jelentős források jutnak munkahelyteremtő beruházásokra, a mezőgazdaság modernizációjára, infrastrukturális-, szociális-, informatikai és egyéb fejlesztésekre.

 

Az MNVH rendszere nem egy új hálózat kialakítását jelenti, hanem a már működő magán- és köztulajdonban lévő hálózatokat, mezőgazdasági  és vidékfejlesztési,szaktanácsadást, illetve a mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel vagy ahhoz kapcsolódó,kérdésekkel foglalkozó független civil szereplőket és szervezeteket is átfogja, hálózatba rendezi. A hálózat kialakításában kiemelt hangsúlyt kapnak a Helyi Közösségek, Leader Akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák.

 

 

Az MNVH szolgáltatásait regisztrálás után lehet igénybe venni, amelyre jogosult:

-         a 18. életévét betöltött, hazánkban állandó lakhellyel rendelkező természetes személy,

-         a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-, kis- és középvállalkozás,

-          önkormányzat, valamint önkormányzatok többcélú kistérségi társulása,

-         hazánkban nyilvántartásban vett egyesület, társadalmi szervezet,

-          felsőoktatási intézmény,

-         érdekképviseleti szervezet, szakmai és gazdasági kamara,

-          az egyházakról szóló törvény alapján nyilvántartásba vett egyház,

-          vidékfejlesztéssel foglalkozó országos hatáskörű közigazgatási szerv,

-          az ÚMVP Monitoring Bizottságának tagja,

-          a LEADER Helyi Akciócsoport, valamint a helyi Vidékfejlesztési Közösség (HVK),

-         a Regionális Fejlesztési Ügynökség (RFÜ),

-          egyéb vidékfejlesztésben érintett szereplő.

 

Nincs tagság! Regisztrálni lehet a www.mnvh.eu honlapon és a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában. ( PÉCS, Búza tér 6/B, III. emelet )

A regisztrációs adatlapot kinyomtatás után aláírva postán, vagy személyesen eljuttatni szükséges az illetékes HVI vezetőnek.

A regisztrálásról az ügyfelet az MNVH Állandó Titkársága írásban értesíti.

Pécsi Kistérség  Hírlevele a Harminckilenc című havilapban:

I. évfolyam 1. szám - 2009. február