Vidékmenedzser képzés

2010 június-augusztus

 

Prezentációk és háttéranyagok:

 - Az Európai Únió és MagyarországEU háttéranyag

- A Közös Agrárpolitika prezentáció, KAP részletesebb

- Az Új Magyarország Fejlesztési Terva Az Új Magyarország Vidékfejlesztési ProgramÚMVP intézményrendszere

- A Magyar Nemzeti Vidéki HálózatA Foglalkoztatási Programiroda

- Foglalkoztatáspolitika

- Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás

- Sásdi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia anyag

-Vállalkozói ismeretek

-Szociális szövetkezetek, szociális földprogram

-Társadalmi szervezetek alapítása, működése,  forrásteremtés

- Megújuló energiaforrások és a vidék

- A falusi turizmus, Egy sikertörténet